Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bioddiogelwch - Fishing in Wales
llyn cau fishing

Bioddiogelwch

Cyngor ar fioddiogelwch i bysgotwyr

Rhaid i bysgotwyr sy’n pysgota yng Nghymru neu’n ymweld â Chymru fod yn ymwybodol o fioddiogelwch bob amser. Mae’n bwysig iawn bod pysgotwyr yn golchi ac yn glanhau eu taclo i osgoi ymlediad parasitiaid, planhigion ymledol anfrodorol a rhywogaethau anifeiliaid a allai niweidio ein pysgota a’n hecosystemau.

Mae’r dudalen hon yn edrych ar gyngor bioddiogelwch i bysgotwyr a sut y gallwn helpu i atal difrod amgylcheddol.

GWIRIO, GLANHAU, SYCHU

Darganfyddwch Mwy

Y plantos gwyrdd - Planhigion ymledol

Darganfyddwch Mwy