Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl - Fishing in Wales
rudd fishing wales

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Rutilus Rutilus -Roach

Scardinius erythnod thalmus -Rudd

Leuciscus leuciscus -dace

Gellir dod o hyd i amrywiaeth o rywogaethau ‘ pysgod arian ‘ mewn llawer o lynnoedd, pyllau, camlesi a Physgodfeydd marw-ddŵr yng Nghymru, a hefyd rhai afonydd, yn enwedig y rhannau isaf yn ne ddwyrain Cymru.

Mae’r rhywogaethau hyn i gyd yn darparu chwaraeon gwych i gyd-fynd â thactegau pysgota neu bysgota polyn.

Delwedd © Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy