Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl - Fishing in Wales
rudd fishing wales

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Rutilus Rutilus -Roach

Scardinius erythnod thalmus -Rudd

Leuciscus leuciscus -dace

Gellir dod o hyd i amrywiaeth o rywogaethau ‘ pysgod arian ‘ mewn llawer o lynnoedd, pyllau, camlesi a Physgodfeydd marw-ddŵr yng Nghymru, a hefyd rhai afonydd, yn enwedig y rhannau isaf yn ne ddwyrain Cymru.

Mae’r rhywogaethau hyn i gyd yn darparu chwaraeon gwych i gyd-fynd â thactegau pysgota neu bysgota polyn.

Delwedd © Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy
Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy