Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl - Fishing in Wales
rudd fishing wales

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Rutilus Rutilus -Roach

Scardinius erythnod thalmus -Rudd

Leuciscus leuciscus -dace

Gellir dod o hyd i amrywiaeth o rywogaethau ‘ pysgod arian ‘ mewn llawer o lynnoedd, pyllau, camlesi a Physgodfeydd marw-ddŵr yng Nghymru, a hefyd rhai afonydd, yn enwedig y rhannau isaf yn ne ddwyrain Cymru.

Mae’r rhywogaethau hyn i gyd yn darparu chwaraeon gwych i gyd-fynd â thactegau pysgota neu bysgota polyn.

Delwedd © Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy