Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl - Fishing in Wales
rudd fishing wales

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Pysgodyn arian – Roach, Rudd a dôl

Rutilus Rutilus -Roach

Scardinius erythnod thalmus -Rudd

Leuciscus leuciscus -dace

Gellir dod o hyd i amrywiaeth o rywogaethau ‘ pysgod arian ‘ mewn llawer o lynnoedd, pyllau, camlesi a Physgodfeydd marw-ddŵr yng Nghymru, a hefyd rhai afonydd, yn enwedig y rhannau isaf yn ne ddwyrain Cymru.

Mae’r rhywogaethau hyn i gyd yn darparu chwaraeon gwych i gyd-fynd â thactegau pysgota neu bysgota polyn.

Delwedd © Adam Fisher

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy