Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgod llai brith - Fishing in Wales

Pysgod llai brith

Pysgod llai brith

Canoniaid scyliorhinus

Mae aelod bychan o deulu’r siarc, Dogfish yn hynod o gyffredin o amgylch Cymru ac yn aml gellir eu dal mewn niferoedd enfawr. Bydd Doggies yn bwydo ar unrhyw abwyd yn eithaf, a gyflwynir ar unrhyw rig! Felly, maent yn troi i fyny’n rheolaidd mewn dalfeydd pysgotwyr.

Mae’r digonedd hwn, ynghyd â maint bach o 1lb i 3lb, yn golygu bod pysgotwyr yn aml yn gweld cŵn yn bla. Fodd bynnag, mae ‘ Dogs ‘ wastad yn rhoi dal dibynadwy ar ddyddiau pan na fydd unrhyw beth arall yn mynd, ac maent yn bwydo yr un mor dda gyda golau haul llachar ag y maent yn y nos.

Mae ‘ Dogs ‘ yn byw ac yn bwydo ar wely’r môr mewn dŵr cymharol fas o amgylch Cymru ar bron pob math o farc. Mae dogfish yn rhywogaeth wych i’r dechreuwr neu’r plant ei thargedu – os ydyn nhw yno fe fyddwch chi’n gwybod am y peth yn fuan!

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy