Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgod llai brith - Fishing in Wales

Pysgod llai brith

Pysgod llai brith

Canoniaid scyliorhinus

Mae aelod bychan o deulu’r siarc, Dogfish yn hynod o gyffredin o amgylch Cymru ac yn aml gellir eu dal mewn niferoedd enfawr. Bydd Doggies yn bwydo ar unrhyw abwyd yn eithaf, a gyflwynir ar unrhyw rig! Felly, maent yn troi i fyny’n rheolaidd mewn dalfeydd pysgotwyr.

Mae’r digonedd hwn, ynghyd â maint bach o 1lb i 3lb, yn golygu bod pysgotwyr yn aml yn gweld cŵn yn bla. Fodd bynnag, mae ‘ Dogs ‘ wastad yn rhoi dal dibynadwy ar ddyddiau pan na fydd unrhyw beth arall yn mynd, ac maent yn bwydo yr un mor dda gyda golau haul llachar ag y maent yn y nos.

Mae ‘ Dogs ‘ yn byw ac yn bwydo ar wely’r môr mewn dŵr cymharol fas o amgylch Cymru ar bron pob math o farc. Mae dogfish yn rhywogaeth wych i’r dechreuwr neu’r plant ei thargedu – os ydyn nhw yno fe fyddwch chi’n gwybod am y peth yn fuan!

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy