Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgod llai brith - Fishing in Wales

Pysgod llai brith

Pysgod llai brith

Canoniaid scyliorhinus

Mae aelod bychan o deulu’r siarc, Dogfish yn hynod o gyffredin o amgylch Cymru ac yn aml gellir eu dal mewn niferoedd enfawr. Bydd Doggies yn bwydo ar unrhyw abwyd yn eithaf, a gyflwynir ar unrhyw rig! Felly, maent yn troi i fyny’n rheolaidd mewn dalfeydd pysgotwyr.

Mae’r digonedd hwn, ynghyd â maint bach o 1lb i 3lb, yn golygu bod pysgotwyr yn aml yn gweld cŵn yn bla. Fodd bynnag, mae ‘ Dogs ‘ wastad yn rhoi dal dibynadwy ar ddyddiau pan na fydd unrhyw beth arall yn mynd, ac maent yn bwydo yr un mor dda gyda golau haul llachar ag y maent yn y nos.

Mae ‘ Dogs ‘ yn byw ac yn bwydo ar wely’r môr mewn dŵr cymharol fas o amgylch Cymru ar bron pob math o farc. Mae dogfish yn rhywogaeth wych i’r dechreuwr neu’r plant ei thargedu – os ydyn nhw yno fe fyddwch chi’n gwybod am y peth yn fuan!

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy