Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgod llai brith - Fishing in Wales

Pysgod llai brith

Pysgod llai brith

Canoniaid scyliorhinus

Mae aelod bychan o deulu’r siarc, Dogfish yn hynod o gyffredin o amgylch Cymru ac yn aml gellir eu dal mewn niferoedd enfawr. Bydd Doggies yn bwydo ar unrhyw abwyd yn eithaf, a gyflwynir ar unrhyw rig! Felly, maent yn troi i fyny’n rheolaidd mewn dalfeydd pysgotwyr.

Mae’r digonedd hwn, ynghyd â maint bach o 1lb i 3lb, yn golygu bod pysgotwyr yn aml yn gweld cŵn yn bla. Fodd bynnag, mae ‘ Dogs ‘ wastad yn rhoi dal dibynadwy ar ddyddiau pan na fydd unrhyw beth arall yn mynd, ac maent yn bwydo yr un mor dda gyda golau haul llachar ag y maent yn y nos.

Mae ‘ Dogs ‘ yn byw ac yn bwydo ar wely’r môr mewn dŵr cymharol fas o amgylch Cymru ar bron pob math o farc. Mae dogfish yn rhywogaeth wych i’r dechreuwr neu’r plant ei thargedu – os ydyn nhw yno fe fyddwch chi’n gwybod am y peth yn fuan!

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy