Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pollack - Fishing in Wales

Pollack

Pollack

Pollachius pollachius

Yn aelod o deulu’r penfras, mae’r Pollock yn bysgodyn rheibus sy’n bwydo drwy hela. Yn wahanol i’r penfras, mae Pollock yn anarferol yn yr ystyr y byddant yn bwydo ar bob lefel dŵr. Byddan nhw’n hela am bysgod bach fel sprats, macrell bach a sandeels rhwng dŵr canol a’r wyneb, ac ar wely’r môr ar gyfer pysgod lledog, mwydod a chrancod a physgod cregyn.

Mae tociad mwy yn tueddu i fyw mewn dŵr dyfnach, ac yn arbennig o ffafrio bwydo dros adeiledd, tra bod ffurf Pollock llai yn cael ei roi mewn cawodydd rhydd a thueddant i aros mewn dŵr ysgytlaeth lle byddant yn bwydo ar ddeiet ehangach gan gynnwys cregyn gleision, crancod, mwydod yn ogystal ag unrhyw bysgod bach y gallant eu dal. Ceir rhan o bysgota Pollock yn gyfystyr â nodau creigiau gan fod Pollock yn ffafrio hela ymhlith neu dros ardaloedd creigiog a chwyn.

Mae pollack yn gryf mewn pysgota ac yn rhoi cyfrif mawr o’u hunain ar y taclo golau – byddant yn cymryd abwyd a hefyd lures, hyd yn oed hedfan yn ôl ar linellau suddo. Mae’n well gan pollack gael marciau dŵr clir, felly yng Nghymru maent yn tueddu i gael eu canfod yn fwy cyffredin oddi ar arfordir y gorllewin a’r Gogledd. Gellir eu gweld hefyd mewn dociau dŵr dwfn a harbyrau.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy