Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pollack - Fishing in Wales

Pollack

Pollack

Pollachius pollachius

Yn aelod o deulu’r penfras, mae’r Pollock yn bysgodyn rheibus sy’n bwydo drwy hela. Yn wahanol i’r penfras, mae Pollock yn anarferol yn yr ystyr y byddant yn bwydo ar bob lefel dŵr. Byddan nhw’n hela am bysgod bach fel sprats, macrell bach a sandeels rhwng dŵr canol a’r wyneb, ac ar wely’r môr ar gyfer pysgod lledog, mwydod a chrancod a physgod cregyn.

Mae tociad mwy yn tueddu i fyw mewn dŵr dyfnach, ac yn arbennig o ffafrio bwydo dros adeiledd, tra bod ffurf Pollock llai yn cael ei roi mewn cawodydd rhydd a thueddant i aros mewn dŵr ysgytlaeth lle byddant yn bwydo ar ddeiet ehangach gan gynnwys cregyn gleision, crancod, mwydod yn ogystal ag unrhyw bysgod bach y gallant eu dal. Ceir rhan o bysgota Pollock yn gyfystyr â nodau creigiau gan fod Pollock yn ffafrio hela ymhlith neu dros ardaloedd creigiog a chwyn.

Mae pollack yn gryf mewn pysgota ac yn rhoi cyfrif mawr o’u hunain ar y taclo golau – byddant yn cymryd abwyd a hefyd lures, hyd yn oed hedfan yn ôl ar linellau suddo. Mae’n well gan pollack gael marciau dŵr clir, felly yng Nghymru maent yn tueddu i gael eu canfod yn fwy cyffredin oddi ar arfordir y gorllewin a’r Gogledd. Gellir eu gweld hefyd mewn dociau dŵr dwfn a harbyrau.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy