Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn ein stondin, a fydd wedi’i lleoli ar res pysgotwr wrth ymyl Garry Evans Tackle ar lan y llyn.

Gyda chyfoeth o brofiad bydd ein Rheolwr Marchnata Ceri Thomas ac Alan Parfitt, ein ffotograffydd, wrth law i’ch helpu i ddarganfod y cyfleoedd pysgota niferus ac amrywiol sydd gennym yng Nghymru. O bysgota môr a physgota bras, i bysgota â phlu a nyddu, byddwn yn rhannu ein gwybodaeth â chi am ble, pryd a sut i fynd i bysgota yng Nghymru!

Bydd llu o atyniadau eraill yn ymwneud â genweirio yn y Ffair Helwriaeth, gan gynnwys:

– Arddangosiadau castio anghyfreithlon gan Hywel Morgan, pencampwr byd castiwr

– WTAA – Cymdeithas Pysgota Eogiaid a Brithyllod Cymru

– Canolfannau Taclo Garry Evans – Ar gyfer eich holl offer pysgota gêm

– Simba Rods – gwiail hedfan Albanaidd pwrpasol, wedi’u hadeiladu â llaw gan Simon Barnes

– Ymddiriedolaeth Afon Dyfrdwy

– Cymdeithas Bysgota Corwen a’r Cylch

– Cymdeithas Pysgota Dyffryn Clwyd

– Cymdeithas Bysgota Seiont Gwyrfai A Llyfni

– Pysgota Llangollen Maelor

– Arddangosiadau clymu anghyfreithlon amrywiol gan ystod eang o westeion

Cystadleuaeth Castio: Gall ymgeiswyr gystadlu am le yn rownd derfynol y tair cystadleuaeth gastio ar wahân: Pellter Brithyll Un llaw, Pellter eog uwchben dwy law, pellter pen Saethu Un llaw a Chywirdeb Brithyll.

Ffair Gêmau Cymru 9-11 MEDI 2022 Bangor                

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy