Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn ein stondin, a fydd wedi’i lleoli ar res pysgotwr wrth ymyl Garry Evans Tackle ar lan y llyn.

Gyda chyfoeth o brofiad bydd ein Rheolwr Marchnata Ceri Thomas ac Alan Parfitt, ein ffotograffydd, wrth law i’ch helpu i ddarganfod y cyfleoedd pysgota niferus ac amrywiol sydd gennym yng Nghymru. O bysgota môr a physgota bras, i bysgota â phlu a nyddu, byddwn yn rhannu ein gwybodaeth â chi am ble, pryd a sut i fynd i bysgota yng Nghymru!

Bydd llu o atyniadau eraill yn ymwneud â genweirio yn y Ffair Helwriaeth, gan gynnwys:

– Arddangosiadau castio anghyfreithlon gan Hywel Morgan, pencampwr byd castiwr

– WTAA – Cymdeithas Pysgota Eogiaid a Brithyllod Cymru

– Canolfannau Taclo Garry Evans – Ar gyfer eich holl offer pysgota gêm

– Simba Rods – gwiail hedfan Albanaidd pwrpasol, wedi’u hadeiladu â llaw gan Simon Barnes

– Ymddiriedolaeth Afon Dyfrdwy

– Cymdeithas Bysgota Corwen a’r Cylch

– Cymdeithas Pysgota Dyffryn Clwyd

– Cymdeithas Bysgota Seiont Gwyrfai A Llyfni

– Pysgota Llangollen Maelor

– Arddangosiadau clymu anghyfreithlon amrywiol gan ystod eang o westeion

Cystadleuaeth Castio: Gall ymgeiswyr gystadlu am le yn rownd derfynol y tair cystadleuaeth gastio ar wahân: Pellter Brithyll Un llaw, Pellter eog uwchben dwy law, pellter pen Saethu Un llaw a Chywirdeb Brithyll.

Ffair Gêmau Cymru 9-11 MEDI 2022 Bangor                

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy