Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn ein stondin, a fydd wedi’i lleoli ar res pysgotwr wrth ymyl Garry Evans Tackle ar lan y llyn.

Gyda chyfoeth o brofiad bydd ein Rheolwr Marchnata Ceri Thomas ac Alan Parfitt, ein ffotograffydd, wrth law i’ch helpu i ddarganfod y cyfleoedd pysgota niferus ac amrywiol sydd gennym yng Nghymru. O bysgota môr a physgota bras, i bysgota â phlu a nyddu, byddwn yn rhannu ein gwybodaeth â chi am ble, pryd a sut i fynd i bysgota yng Nghymru!

Bydd llu o atyniadau eraill yn ymwneud â genweirio yn y Ffair Helwriaeth, gan gynnwys:

– Arddangosiadau castio anghyfreithlon gan Hywel Morgan, pencampwr byd castiwr

– WTAA – Cymdeithas Pysgota Eogiaid a Brithyllod Cymru

– Canolfannau Taclo Garry Evans – Ar gyfer eich holl offer pysgota gêm

– Simba Rods – gwiail hedfan Albanaidd pwrpasol, wedi’u hadeiladu â llaw gan Simon Barnes

– Ymddiriedolaeth Afon Dyfrdwy

– Cymdeithas Bysgota Corwen a’r Cylch

– Cymdeithas Pysgota Dyffryn Clwyd

– Cymdeithas Bysgota Seiont Gwyrfai A Llyfni

– Pysgota Llangollen Maelor

– Arddangosiadau clymu anghyfreithlon amrywiol gan ystod eang o westeion

Cystadleuaeth Castio: Gall ymgeiswyr gystadlu am le yn rownd derfynol y tair cystadleuaeth gastio ar wahân: Pellter Brithyll Un llaw, Pellter eog uwchben dwy law, pellter pen Saethu Un llaw a Chywirdeb Brithyll.

Ffair Gêmau Cymru 9-11 MEDI 2022 Bangor                

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy