Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Llangoed & Lower Llanstephan) - Fishing in Wales

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Llangoed & Lower Llanstephan)

Mae’r olygfa hon pysgodfa Gwy uchaf yn gyfuniad o ddwy guriad a gafodd eu gosod ar wahân yn flaenorol.

Mae’r bysgodfa bellach yn cynnig 1.5 o filltiroedd o fanc sengl a dwbl cymysg, tua 9 milltir i lawr o Lanfair-ym-Muallt. Mae’n cynnwys rhai pyllau eogiaid enwog o Afon Gwy uchaf fel dol-Meudwy, Orchard a pwll Llangoed a nifer o ddalfeydd eraill a nodwyd, sydd i gyd yn cynnig cymysgedd da o ddŵr sy’n hedfan ac yn troelli.

Mae’r rhannau uchaf sy’n cynnig rhywfaint o ddŵr anghyfreithlon clasurol gyda’r rhai sy’n gostwng y bysgodfa yn cael eu pysgota orau am eogiaid â spinner. Fodd bynnag, mewn amodau dŵr uwch, gallant hefyd gael eu pysgota â hedfan.

Mae’r brithyll a’r Grayling sy’n pysgota ar y rhan hon o Afon Gwy yn ardderchog ac, yn wahanol i’r rhan fwyaf o guriadau afon uchaf eraill, mae rhai rhannau yn rhai y gellid eu troi o’r banc. Mae’r rhan fwyaf o’r curiad yn darparu pryfed sych da, nymff a physgota heglog gyda’r rapids ar y pen isaf hefyd yn cynnig rhywfaint o ddŵr poced da i’r pysgotwr brithyll i roi cynnig arno, sy’n arbennig o gynhyrchiol ym misoedd yr haf.

Mae tri man parcio, i gyd yn agos iawn at yr afon.

Mae hirgoes yn gymharol anodd ar y rhan hon o’r afon ac mae’n hanfodol bod y gre/gre/ffelt arferol yn sownd am hydoedd hirgoes.

Mae ambell Sul ar gael ar gyfer tocynnau dydd. Mae gan ddau glwb pysgota fynediad i’r traeth ar y Sul, ar gyfer pysgota bras yn unig. Fodd bynnag, nid oes unrhyw bysgota bras yn cael ei ganiatáu mewn unrhyw un o’r pyllau eog.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label