Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Dolgau) - Fishing in Wales
dolgau river wye

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Dolgau)

Mae dolgau yn 1 filltir o sengl gymysg (chwith) a banc dwbl Abergwaun uchaf pysgota, ychydig o filltiroedd i’r de o Raeadr Gwy. Mae gan y traeth sawl pwll eog clasurol yn ogystal â chynnig cyfleoedd pysgota brithyll rhagorol. Fodd bynnag, mae’r rhan yma o Afon Gwy yn arbennig o enwog am ei chrafu ac mae’n erfyn da am bysgod sbesimen ar ddiwedd yr haf a’r Hydref. Mae’r gorau o’r eogiaid yn tueddu i bysgota yn ddiweddarach yn eu tymor.

Mae pysgota banc yn bosibl ar hyd y rhan fwyaf o’r pyllau, a gall y rhain i gyd gael eu gorchuddio’n gyfforddus â gwialen unigol neu ddwbl.

Mae’r bysgodfa wedi’i chynnal a’i chadw’n dda ac mae mynediad da iddi. Gyda chyfuniad o greigwely a graean, rhaid cymryd gofal wrth hirgoes gan fod rhai o’r pyllau yn ddwfn iawn. Mae sodlau wedi’i stiwio yn hanfodol.

I fyny’r afon o bont Llanwrthwl Mae tymor eogiaid y Gwy yn ymestyn hyd at 25 Hydref (i lawr yr Afon Mae’n dod i ben fel arfer ar 17eg Hydref). Mae rhan uchaf Dolgau i fyny’r afon o’r bont hon.

Taith gerdded fer iawn (35m, 39 iard) o’r man parcio i’r afon.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label