Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Craig Llyn) - Fishing in Wales
craig llyn river wye

Y pasport pysgota: Afon Gwy (Craig Llyn)

Mae’r bysgodfa 1 milltir + uchaf hon wedi’i gosod mewn amgylchoedd godidog, tua 3 milltir i’r de o Raeadr Gwy. Mae gan Craig Llyn sawl pwll eog a enwir yn ogystal â chynnig brithyll a chyfleoedd pysgota gwych i frithyll. Mae gan y bysgodfa fynediad a buddiannau da drwy gynnal a chadw’r banc yn dda.

Ar gyfer pysgotwyr brithyll a Grayling, mae’r dŵr yn cael amrywiaeth dda gyda chyfres o rifflau a phyllau dwfn, ynghyd â rhai fflatiau hedfan sych tuag at ben isaf y traeth. Mae gan ben y bysgodfa hefyd rywfaint o ddŵr poced clasurol.

Ar gyfer pysgotwyr eogiaid, mae pysgota banc yn bosibl ar hyd y rhan fwyaf o’r pyllau, a gall pob un o’r rhain gael eu gorchuddio’n gyfforddus ag un wialen ddwbl neu fach. Fodd bynnag, mae angen cymryd camau wrth bysgota am frithyll a chrafydd, gan fod rhai o’r pyllau yn ddwfn iawn. Mae sodlau wedi’i stiwio yn hanfodol.

Mae 3 man parcio ar gyfer y bysgodfa, 2 yn agos iawn at yr afon, 1 yn cynnwys cerdded 300m (328 iard) i’r afon.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label