Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Dyfrdwy (cadw Glyndwr) - Fishing in Wales
river dee fishing

Y pasport pysgota: Afon Dyfrdwy (cadw Glyndwr)

Wedi’i osod yn Nyffryn Llangollen, mae’r Glyndwr yn cynnig 21/2 o filltiroedd o bysgota dwbl gan Fanc Afon Dyfrdwy. Dyma rai o’r safleoedd pysgota mwyaf yn y DU (mae cystadleuaeth ryngwladol y Grayling yn cael ei chynnal ar Afon Dyfrdwy bob blwyddyn), ac mae ganddi ben brith y Brithyll Brown gwyllt.

Gall pysgotwyr hyd at 6 diwrnod bysgota’r dŵr ar unrhyw ddiwrnod (4 llyfradwy drwy basbort pysgota).

Gall Aelodau’r Clwb sy’n berchen ar y dŵr fod yn pysgota am eogiaid rhwng 3 Mawrth a 29 Mehefin, er ei bod yn annhebygol y byddant ar y dŵr ar hyn o bryd (rhaid i bysgotwyr brithyll a Grayling fod yn ildio i bysgotwyr eogiaid). Gyda 21/2 milltir o afon, fodd bynnag, mae digon o le yn hawdd.

Mae mynd yn angof yn anodd a rhaid gofalu. Rhaid gwisgo’r cymhorthion hynofedd bob amser. Sylwch nad oes gan y bysgodfa hon bolisi golchi dwylo.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label