Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Alun - Fishing in Wales
river alyn fishing wrexham

Y pasport pysgota: Afon Alun

Mae Alun yn codi ym mryniau Clwyd ar fynydd Llandegla ac mae tua 30 milltir o’i darddiad i’w drysor â’r Ddyfrdwy. Mae’n rhedeg trwy Geunant calchfaen ym Mharc y wlad yn Loggerheads ac yn ystod yr haf, collir llawer o ddŵr i lawr y tyllau llyncu yn y calchfaen. Mae’r dŵr yn alcalïaidd gyda pH o 8.

Yr afon a gafodd ei bwydo â glaw bach gydag ef, ar yr adran hon, yn wely carreg neu raean. Gall glaw effeithio’n gyflym iawn arno. Gall yr afon ennill a cholli 2 droedfedd mewn mater o oriau felly cofiwch gadw hyn mewn cof. Ni fyddai gwialen ddelfrydol yn fwy na 8ft gyda llinell arnawf o ddim mwy na 5 Bwystfil.

The Rosset a Gwlyfwyr Gresffordd yw un o’r clybiau hynaf yng Nghymru ac mae’n rheoli tua 21/2 milltir o’r afon. Hyd at 2008, Brithyll Brown oedd yr unig chwarel ond ers hynny, mae Grayling wedi dechrau ymddangos mewn daliant hefyd. Mae pysgod mudol, sef eogiaid a brithyll môr, yn cael eu gweld bob blwyddyn yn graddio cored yr Orsedd, ond anaml y maent yn cymryd amser i aros yn y darn hwn.

Mae mwy a gwybodaeth am yr afon a’r clwb i’w gweld ar wefan y clwb

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy