Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Traeth Talybont - Fishing in Wales

Traeth Talybont

Mae traeth Talybont yn lân a thyweirch, gydag ambell ddarn o raean.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys draenogiaid y môr, lledod, doden, blawd, dabs, gwyniaid, twrbein, pelydrau.

Mae Talybont rhwng Harlech ac Abermaw. Wrth fynd i mewn i bentref Talybont o’r De ar yr A496, cymerwch y troad chwith cyntaf. Mae’r ffordd yn terfynu mewn man parcio bychan ac mae’r traeth yn cael ei gyrchu drwy’r twyni.

Delwedd © Steve Allmark a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Traeth Talybont

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label