Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Traeth Penalun - Fishing in Wales
Penally Beach

Traeth Penalun

Traeth tywod a graean yw Penalun. Mae’n pysgota ar dir glân yn bennaf.

Pysgod yn cael eu dal yn cynnwys draenogod, ffwtan, conger, lleden, hwdi, pelydrau, esmwythn

Mae Penally ar y A4139 arwydd i’r De-orllewin o Ddinbych-y-pysgod. Mae maes parcio ger yr orsaf drenau. Mae llwybr yn arwain oddi yno i’r traeth. Sylwch fod rhan gyntaf y llwybr hwn yn mynd heibio i ystod tanio ac efallai y bydd ar gau o bryd i’w gilydd.

Delwedd © D S Pugh a thrwydded i’w hailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Traeth Penalun

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Torbwtiaid

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy