Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Prestatyn - Fishing in Wales

Prestatyn

Mae gan Brestatyn bysgota o dri thraeth, traeth Ffrith (traeth Ffrith), y traeth canolog a thraeth Barkby (traeth Barcbi). Maent, mewn gwirionedd, yn un traeth hir, y mae ei ben gorllewinol yn y Rhyl. Maent i gyd yn dywod, yn pysgota ar waelod tywodlyd yn bennaf.

Marc poblogaidd yw twyni Gronant ym mhen dwyreiniol y traeth.

Mae’r pysgod yn cynnwys draenogod, pelydrau, codlo, dabs, lledod, gwyniaid, ffwden.

Wrth gyrraedd Prestatyn ar yr A548, mae’r ffordd yn mynd dros bont reilffordd. Yn union ar ôl hyn mae’n cymryd tro miniog i’r chwith. Ar frig y gornel hon, trowch i’r dde ac yna i’r chwith i Barkby Avenue, llofnodwyd “traeth Barcbi/Barkby Beach” gydag arwydd brown. Ar ddiwedd y ffordd hon mae maes parcio, i’r dde wrth y traeth.

Delwedd © Gary Rogers a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Prestatyn

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label