Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porth Tywyn - Fishing in Wales

Porth Tywyn

Mae traeth Porth Tywyn yn dywodlyd, gyda’r creigiau ar bob pen. Mae’n pysgota ar dir glân yn bennaf, gyda’r Graig ryfedd.

Mae’r pysgod yn cynnwys lledod, dabiau, pelydrau, draenogod, gwyniaid.

Y llwybr hawsaf (wrth deithio ar y B4417 o Nefyn) yw edrych allan am gilfan yn union ar ôl Tudweiliog. Cymerwch y dde gyntaf ar ôl hyn. Dilynwch y lôn o amgylch tro dde miniog ger parc carafanau. Mewn ychydig gannoedd o lathenni Mae Siales ar y chwith a fferm ar y dde. Mae maes parcio mewn cae ychydig heibio’r Siales hyn. Gerdded drwy’r caeau i’r traeth.

Dychmygwch © Eric Jones a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Porth Tywyn

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label