Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llandudno: tyllau colomennod - Fishing in Wales

Llandudno: tyllau colomennod

Mae gan Landudno bysgota o dyllau colomennod, sydd ar ochr ddwyreiniol y Gogarth. Mae’n pysgota ar waelod garw, gyda dŵr dwfn yn cau i mewn.

DS mae angen gofal gan fod hwn yn lle anodd ac nid i’r un sy’n cael ei benodi, y pysgotwr unigol neu lai ystwyth.

Mae pysgod sy’n cael eu dal o amgylch Llandudno yn cynnwys Gwyniaid, fflatis, dofish, penfras, dabiau, mecryll, draenogiaid y môr, codfwrdd, lleden, ffwden, smwliadau, pysgod glo.

Mae’r marc tyllau pigfain ar y Gogarth. Ewch drwy’r giât, a all fod yn daladwy, a pharcio yn y gilfan ger yr ail fainc. Gerdded drwy’r bwlch yn y wal ac i lawr i’r marciau.

Hefyd, mae gan Landudno bysgota o lannau’r Gogledd a Glannau’r Gorllewin, yn ogystal â Phier a marciau Craig, a’r mwyaf adnabyddus o’r rhain yw tyllau pigfain, ar y Gogarth a’r Angel Bay, ar ochr ddwyreiniol y Gogarth.

Delwedd © Ian S a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Llandudno: tyllau colomennod

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy