Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llandudno: traeth y Gogledd - Fishing in Wales

Llandudno: traeth y Gogledd

Mae Llandudno wedi pysgota o lannau’r Gogledd, a elwir hefyd yn Fae Llandudno neu’n Fae perllannau ac mae rhan ohono weithiau’n cael ei alw’n Craig-y-Don. Mae’n gorwedd rhwng y perllannau mawr a bach a physgod ar dir glân yn bennaf, gydag ambell i Garn.

Mae pysgod sy’n cael eu dal o amgylch Llandudno yn cynnwys Gwyniaid, fflatis, dofish, penfras, dabiau, mecryll, draenogiaid y môr, codfwrdd, lleden, ffwden, smwliadau, pysgod glo.

Mae arwyddion ar lan y môr yn y dref. Mae parcio da ar gael yn rhwydd.

Hefyd, mae gan Landudno bysgota o lannau’r Gorllewin, yn ogystal â pier a cherrig creigiog, a’r mwyaf adnabyddus ohonynt yw tyllau pigfain, ar y Gogarth a’r Angel Bay, ar ochr ddwyreiniol y Gogarth.

Delwedd © Steve Daniels a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Llandudno: traeth y Gogledd

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy