Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Pysgotwyr plu'r Gweilch - Fishing in Wales
osprey fly fishers

Cymdeithas Pysgotwyr plu’r Gweilch

Clwb pysgota yn ardal De Cymru, yn bennaf o gwmpas Pontypridd ac Abercynon, yw Cymdeithas pysgod clêr y Gweilch.

Mae gan y clwb rywfaint o’r dŵr gorau ar afon Taf, gyda darn o Ystad Ddiwydiannol Trefforest i fyny i Abercynon. Mae’r afon yma yn dal Brithyll Brown gwyllt da, rhai mawr iawn, gyda stoc iach o Grayling.

Mae gan y clwb hefyd bysgota yn Afon Cynon, llednant Taf. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae hyn wedi dod yn adnabyddus am bysgota da.

Ceir darn rhagorol hefyd o Afon Rhondda, llednant Taf sydd ag enw da am bysgota brith yn dda.

Mae gan y clwb Afon Clydach hefyd, nant fechan sydd â’i phen yn dda, ond yn gorfodi Brithyll Brown gwyllt.

Mae gan y clwb brydles archebu bloc i bysgota cronfa ddŵr y Bannau, ger Aberhonddu, sydd â Brithyll Brown gwyllt.

Mae trwyddedau ar gael drwy’r Ysgrifennydd a gwahanol allfeydd, gweler y wefan am fanylion.

Delwedd © Terry bromwell

Cymdeithas Pysgotwyr plu'r Gweilch

Enw cyswllt D Baynham
Cyfeiriad 27 Hillcrest Avenue
Aberdare
CF44 6YH
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label