Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Bysgota Pontarddulais a'r cylch - Fishing in Wales
Pontarddulais angling

Cymdeithas Bysgota Pontarddulais a’r cylch

Mae Cymdeithas Bysgota Pontarddulais a’r cylch wedi pysgota ar y Llwchwr a hefyd ar afon Teifi.

Mae pysgota yn bennaf am sewin (brithyll môr), gyda Brithyll Brown ac eog yn bresennol hefyd.

Gall afon Llwchwr fod yn afon gymharol anhysbys o’i chymharu ag afonydd enwog eraill Cymru, ond mae’r ‘ gem fach ‘ hon yn cynnig pysgota gwych. Mae’r Casllwchwr, sy’n boblogaidd ar gyfer pysgotwyr y nos, yn parhau i gynhyrchu brithyll môr dwbl y ffigur bob blwyddyn. Gyda thua 4.5 milltir o bysgota â banciau dwbl, mae gan bysgotwyr amrywiaeth eang o bysgota ar gael iddynt.

Yn ogystal, mae gan PAA fynediad i tua 1 filltir o bysgota eog sengl ar lan afon Teifi. Mae’r darn ysgafn hwn yn profi’n arbennig o gynhyrchiol tua diwedd y tymor.

Mae tocynnau dydd ar gael drwy’r pasport pysgota.

Delwedd © bysgota Pontarddulais

Cymdeithas Bysgota Pontarddulais a'r cylch

Enw cyswllt Lyn Davies
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Sewin - Brithyll môr

Darganfyddwch Mwy

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport