Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y Barri: Cold Knap - Fishing in Wales
the knap fishing beach

Y Barri: Cold Knap

Mae gan y Barri bysgota yn Cold Knap, sydd yn lân ac yn dywodlyd gan mwyaf, gyda graean yn uwch na marc y llanw, yn pysgota ar dir tebyg.

Mae pysgod a ddaliwyd o amgylch y Barri yn cynnwys draenogod, smwdi, pelydrau, conger. dabs, Whiting, penfras, hyrddiaid, potio, flothan, lleden, wrasse.

Mae Cold Knap ar ochr orllewinol y Barri ac mae arwyddion da iddo yn y dref. Mae maes parcio ar y traeth, yn daladwy yn y tymor.

Hefyd, mae gan Barry bysgota ar y traeth ym Mae Whitmore, Bae Jacksons, Bae Little Island a Watch House Bay. Ceir pysgota ar y mur hefyd yn yr hen Harbwr a’r dociau a’r creigiau, dau o’r rhai mwyaf adnabyddus yw pwynt Friar a chregyn Bendrick.

Y Barri: Cold Knap

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Cwn llyfn ' Smooth-Hound '

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy