Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Afon Wysg pysgodfa Sir Frycheiniog - Fishing in Wales
Brecon Town fishing

Afon Wysg pysgodfa Sir Frycheiniog

Gan ddechrau ym Mhont tref Aberhonddu ac yna i lawr i lawr am tua 1.5 milltir, mae Pysgodfa Brithyll gwyllt gynhyrchiol y Sir Frycheiniog.

Mae afon Wysg yng npysgodfa Sir Frycheiniog yn llifo dros raean yn bennaf, sy’n golygu bod hirgoes yn haws na rhannau eraill o’r afon.

Ynghyd â physgota â brithyll da, mae gan y darn hwn hefyd byllau eog boddhaol.

Mae’r opsiynau ar gyfer tocynnau dydd a’r tymor ar gael yn neuadd yr Urdd, Aberhonddu a Chanolfan Arddio Aberhonddu. Gellir hefyd archebu tocynnau dydd ar-lein gyda’r pasport pysgota.

Delwedd © Ceri Thomas

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

River Usk trout fishing Brecon town

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label