Ffair Gêm Gymreig – 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant, traddodiad, a’r awyr agored Cymreig yn Ffair Helwriaeth Cymru, sydd i’w chynnal ychydig y tu allan i ddinas Bangor, Gogledd Cymru ar Fedi 9fed a 10fed ar Stad hardd y Faenol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn noddi’r Pentref Pysgota yn Ffair Helwriaeth Cymru eleni, ac mae newyddion anhygoel i ddeiliaid trwydded gwialen yng Nghymru a Lloegr, a all gael gostyngiad o 25 y cant ar eu tocynnau mynediad undydd ar gyfer y digwyddiad gwych hwn.

Bydd y Pentref Pysgota yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cystadlaethau castio, cyngor gan bysgotwyr enwog, clymu anghyfreithlon, cwryglau a llawer, llawer mwy!

I hawlio eich gostyngiad o 25% ewch i wefan y Ffair Gêm yn www.welshgamefair.org a rhowch y cod NRW23 wrth brynu eich tocynnau*

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn bresennol yn Ffair Helwriaeth Cymru, ynghyd â’r pysgotwr sewin arbenigol Alun Rees, sy’n helpu i reoli’r stondin gyda staff pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Lleolir y stondin yn y pentref pysgota. Dewch i’n gweld ni i ddysgu mwy am gyfleoedd genweirio yng Nghymru!

Isod: Ychydig o luniau o ddigwyddiad y llynedd

Cylchlythyr

Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy
Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy