Ffair Gêm Gymreig – 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant, traddodiad, a’r awyr agored Cymreig yn Ffair Helwriaeth Cymru, sydd i’w chynnal ychydig y tu allan i ddinas Bangor, Gogledd Cymru ar Fedi 9fed a 10fed ar Stad hardd y Faenol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn noddi’r Pentref Pysgota yn Ffair Helwriaeth Cymru eleni, ac mae newyddion anhygoel i ddeiliaid trwydded gwialen yng Nghymru a Lloegr, a all gael gostyngiad o 25 y cant ar eu tocynnau mynediad undydd ar gyfer y digwyddiad gwych hwn.

Bydd y Pentref Pysgota yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cystadlaethau castio, cyngor gan bysgotwyr enwog, clymu anghyfreithlon, cwryglau a llawer, llawer mwy!

I hawlio eich gostyngiad o 25% ewch i wefan y Ffair Gêm yn www.welshgamefair.org a rhowch y cod NRW23 wrth brynu eich tocynnau*

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn bresennol yn Ffair Helwriaeth Cymru, ynghyd â’r pysgotwr sewin arbenigol Alun Rees, sy’n helpu i reoli’r stondin gyda staff pysgodfeydd Cyfoeth Naturiol Cymru. Lleolir y stondin yn y pentref pysgota. Dewch i’n gweld ni i ddysgu mwy am gyfleoedd genweirio yng Nghymru!

Isod: Ychydig o luniau o ddigwyddiad y llynedd

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy