Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Gofalu am eich eog - Fishing in Wales

Gofalu am eich eog

Gofalu am eich eog – canllaw i bysgotwyr i ddal a rhyddhau

Am resymau cadwraeth, rhaid i bob eog sy’n cael ei gipio yng Nghymru gael ei ryddhau ar unwaith.

Mae’r canllaw hwn, sydd wedi’i gymeradwyo gan y pasbort pysgota, yr Ymddiriedolaeth bysgota, CNC, Asiantaeth yr Amgylchedd a Sefydliad Gwy & Wysg yn esbonio arferion gorau o ran dal a rhyddhau eogiaid. Darllen hanfodol os ydych yn bwriadu pysgota am eogiaid yng Nghymru.


Cliciwch ar y ddolen isod i weld:

 

https://wyes.foleon.com/passport/Catch-release-for-salMon-an-Angle

RS-canllaw/cover/