Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Twb Gurnard - Fishing in Wales

Twb Gurnard

Twb Gurnard

Chelidonichthys lucerna

Pysgodyn ysglyfaethus bach yw gurnard, a geir o gwmpas y rhan fwyaf o Gymru. Ceir sawl rhywogaeth, gan gynnwys y llwyd a’r coch, ond mae’r twb gyrnet yn fwyaf cyffredin. Mae’n tyfu hyd at 5lb, ond mae’r rhan fwyaf o ddalfeydd yn 2 – 3lb.

Pysgodyn sy’n edrych yn anarferol yw gurnard, gyda phen mawr sy’n cael ei arfyddin a’i swynion o gwmpas y corff. Mae ganddynt hefyd ymchwilio sy’n edrych fel coesau hirfain o dan y pen, y maent yn eu defnyddio i ‘ gerdded ‘ ar hyd y gwaelod. Mae gurnard yn cymryd y rhan fwyaf o Baits, gyda llyngyr a gwirod yn well ar fachau bach. Maen nhw hefyd yn cymryd lures, gan bysgota’n galed ar y gwaelod. Wrth ddod â’r rhain i mewn, maent yn aml yn gadael sŵn crosio. Gurnard yn dda i’w bwyta.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy