Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Twb Gurnard - Fishing in Wales

Twb Gurnard

Twb Gurnard

Chelidonichthys lucerna

Pysgodyn ysglyfaethus bach yw gurnard, a geir o gwmpas y rhan fwyaf o Gymru. Ceir sawl rhywogaeth, gan gynnwys y llwyd a’r coch, ond mae’r twb gyrnet yn fwyaf cyffredin. Mae’n tyfu hyd at 5lb, ond mae’r rhan fwyaf o ddalfeydd yn 2 – 3lb.

Pysgodyn sy’n edrych yn anarferol yw gurnard, gyda phen mawr sy’n cael ei arfyddin a’i swynion o gwmpas y corff. Mae ganddynt hefyd ymchwilio sy’n edrych fel coesau hirfain o dan y pen, y maent yn eu defnyddio i ‘ gerdded ‘ ar hyd y gwaelod. Mae gurnard yn cymryd y rhan fwyaf o Baits, gyda llyngyr a gwirod yn well ar fachau bach. Maen nhw hefyd yn cymryd lures, gan bysgota’n galed ar y gwaelod. Wrth ddod â’r rhain i mewn, maent yn aml yn gadael sŵn crosio. Gurnard yn dda i’w bwyta.

Cylchlythyr

Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy
Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy