Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Twb Gurnard - Fishing in Wales

Twb Gurnard

Twb Gurnard

Chelidonichthys lucerna

Pysgodyn ysglyfaethus bach yw gurnard, a geir o gwmpas y rhan fwyaf o Gymru. Ceir sawl rhywogaeth, gan gynnwys y llwyd a’r coch, ond mae’r twb gyrnet yn fwyaf cyffredin. Mae’n tyfu hyd at 5lb, ond mae’r rhan fwyaf o ddalfeydd yn 2 – 3lb.

Pysgodyn sy’n edrych yn anarferol yw gurnard, gyda phen mawr sy’n cael ei arfyddin a’i swynion o gwmpas y corff. Mae ganddynt hefyd ymchwilio sy’n edrych fel coesau hirfain o dan y pen, y maent yn eu defnyddio i ‘ gerdded ‘ ar hyd y gwaelod. Mae gurnard yn cymryd y rhan fwyaf o Baits, gyda llyngyr a gwirod yn well ar fachau bach. Maen nhw hefyd yn cymryd lures, gan bysgota’n galed ar y gwaelod. Wrth ddod â’r rhain i mewn, maent yn aml yn gadael sŵn crosio. Gurnard yn dda i’w bwyta.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy