Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Twb Gurnard - Fishing in Wales

Twb Gurnard

Twb Gurnard

Chelidonichthys lucerna

Pysgodyn ysglyfaethus bach yw gurnard, a geir o gwmpas y rhan fwyaf o Gymru. Ceir sawl rhywogaeth, gan gynnwys y llwyd a’r coch, ond mae’r twb gyrnet yn fwyaf cyffredin. Mae’n tyfu hyd at 5lb, ond mae’r rhan fwyaf o ddalfeydd yn 2 – 3lb.

Pysgodyn sy’n edrych yn anarferol yw gurnard, gyda phen mawr sy’n cael ei arfyddin a’i swynion o gwmpas y corff. Mae ganddynt hefyd ymchwilio sy’n edrych fel coesau hirfain o dan y pen, y maent yn eu defnyddio i ‘ gerdded ‘ ar hyd y gwaelod. Mae gurnard yn cymryd y rhan fwyaf o Baits, gyda llyngyr a gwirod yn well ar fachau bach. Maen nhw hefyd yn cymryd lures, gan bysgota’n galed ar y gwaelod. Wrth ddod â’r rhain i mewn, maent yn aml yn gadael sŵn crosio. Gurnard yn dda i’w bwyta.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy