Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Tope - Fishing in Wales

Tope

Tope

Cymorth Galeorhinus galeus

Cŵn gleision yw’r mwyaf cyffredin sy’n gynhenid i ddyfroedd Cymru, yn wir mae Cymru’n enwog am ei physgota cŵn gleision – yn enwedig yng ngorllewin a Gogledd Cymru.

Mae cŵn gleision yn bysgodyn chwaraeon gwych, ac yn ffafrio dŵr dyfnach gyda llifau cryf. Fel y cyfryw, mae’r rhan fwyaf o bysgota cŵn gleision yng Nghymru yn cael ei wneud ar ei draed, er bod marciau da lle gellir eu dal o’r lan, gyda dŵr dwfn a gylïau yn cau yn y mannau lle mae pysgod abwyd yn debygol o ymgasglu.

Gall cŵn gleision dyfu i 100 pwys a rhoi brwydr wych, felly mae mynd i’r afael ag ansawdd da yn hanfodol. Mae cŵn gleision i 70 pwys a mwy yn cael eu dal yn rheolaidd yng Nghymru. Mae cŵn gleision yn cael eu dal yn fwy cyffredin ym misoedd yr haf, pan fyddan nhw’n dilyn pysgod ysglyfaethus fel mecryll a herwyr yn y môr.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy