This website uses cookies to improve your experience.

Species Archive - Page 11 of 12 - Fishing in Wales
Sea
Small Eye Ray

Pelydryn llygaid bach

Raja microcellatus Ray cyffredin ym Môr Hafren, gall llygaid bach dyfu dros 15lb ond mae’r rhan fwyaf yn rhedeg rhwng…

Darllen mwy
Sea

Ballan lapwy

Labris bergylta Pysgodyn lliw hyfryd, ballan lapwy yw’r lapwy mwyaf a mwyaf cyffredin o gwmpas arfordir Cymru, ond mae…

Darllen mwy
Sea

Pollack

Pollachius pollachius Yn aelod o deulu’r penfras, mae’r Pollock yn bysgodyn rheibus sy’n bwydo drwy hela. Yn wahanol i’r penfras,…

Darllen mwy
Sea

Thornback Ray

Raja clavate Rhywogaeth eang y gellir dod o hyd iddi mewn aberoedd a baeau cysgodol gyda thir tywodlyd mwdlyd, mewn…

Darllen mwy
Sea
A Blonde Ray

Y mae Blonde Ray

Raja brachyura Y mwyaf o’r pelydrau Cymreig, gall Blondes dyfu’n fwy na 30lb. Mae ffigur dwbl Blondes yn gyffredin oddi…

Darllen mwy
Sea

Bream môr

Black merfogiaid- spondyliosoma cantharus Gilt Head merfogiaid- sparus aurata Ceir llawer o rywogaethau o merfogiaid môr o…

Darllen mwy