Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Croesrwygo - Fishing in Wales

Croesrwygo

Croesrwygo

Limanda limanda

Mae DAB yn bysgodyn fflat cyffredin ledled Cymru. Byddant yn byw dros dywodlyd, mwdlyd a llai o raean. Pysgodyn bach yw DAB ac mae un sy’n agosáu at bunt yn dal yn dda iawn o’r lan.

Fodd bynnag, maent yn niferus ac yn dda i’w bwyta, gan eu gwneud yn werth pysgota amdanynt. Mae’n bwydo’n bennaf ar lyngyr morol a cramenogion bach, corgimychiaid a molysgiaid, felly mae’n well defnyddio llyngyr neu gwiail. Mae Porth Tywyn yn farc DAB a nodwyd.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy