Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll Nant - Fishing in Wales
Brook trout fishing wales

Brithyll Nant

Brithyll Nant

Salvelinus fontinalis

Mae brithyll y broc (neu frithyll Americanaidd) yn bysgod prin iawn yng Nghymru.

Mae mewn gwirionedd yn frodor o Ogledd America. Yn achlysurol iawn y mae i’w weld mewn pysgodfeydd marw-ddŵr yng Nghymru.

Yn hanesyddol mae brithyll Brook wedi cael ei gyflwyno i nifer o lynnoedd ucheldir gwyllt yng Nghymru, yn ystod oes Fictoria a hefyd yn y 1970au. Dywedir fod ychydig o boblogaethau wedi goroesi.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy