Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll glas - Fishing in Wales

Brithyll glas

Brithyll glas

Oncorhynchus mykiss

Mae’r Brithribin glas mewn gwirionedd yn un o fridiau’r enfys o frithyll a werthir mewn amryw o lynnoedd, cronfeydd dŵr a Physgodfeydd brithyll yng Nghymru.

Mae’n hysbys bod brithyll glas yn ymladd yn eithriadol o galed.

Cylchlythyr

Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy
Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy