Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll glas - Fishing in Wales

Brithyll glas

Brithyll glas

Oncorhynchus mykiss

Mae’r Brithribin glas mewn gwirionedd yn un o fridiau’r enfys o frithyll a werthir mewn amryw o lynnoedd, cronfeydd dŵr a Physgodfeydd brithyll yng Nghymru.

Mae’n hysbys bod brithyll glas yn ymladd yn eithriadol o galed.

Cylchlythyr

Newyddion

Hywel y pysgotwr enwog yn dweud y dylai GIG Cymru annog pobl i wirioni ar bysgota yn lle rhoi tabledi ar bresgripsiwn

Dylai meddygon yng Nghymru allu rhoi genweirio ar bresgripsiwn yn lle cyffuriau gwrth-iselder, yn ôl un o bysgotwyr gorau’r DU.

Darllen mwy
Newyddion

Ffair Gêm Gymreig - 25% oddi ar y tâl mynediad i bysgotwyr!

Yn galw ar bob ceisiwr antur genweirio a selogion pysgota! Byddwch yn barod i ymgolli mewn dathliad cyfareddol o ddiwylliant,…

Darllen mwy
Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy