Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bril - Fishing in Wales

Bril

Bril

Rhombws scophthalmus

Mae’r bril yn pysgodyn fflat eithaf tebyg i’r twrbein mewn arferion. Gellir dod o hyd iddo mewn digonedd o leoliadau ar hyd arfordir Cymru. Fel twrbein Mae’n rheibio, felly mae pysgod yn gweithio’n dda. Fel torbytiaid, mae bril yn bysgodyn mawr i’w fwyta. Gellir dod o hyd iddo ar lawer o’n traethau tywodlyd a bydd yn cymryd amrywiaeth o Baits ar y gwaelod.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Newyddion

Prynu trwydded gwialen bysgota yn Gymraeg

Gallwch nawr brynu eich trwydded pysgota â gwialen yn y Gymraeg. Cliciwch ar y ddolen isod i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Darllen mwy
Blog

Cadw Pethau'n Syml - Canllaw i Bysgota Nentydd Bychain

Mae pysgota â phlu ar nentydd bach wedi cynyddu mewn poblogrwydd dros y degawd diwethaf. Mae dyfroedd bychain, a fyddai…

Darllen mwy
Blog

Pysgota am Draenogiaid y Môr ar Ddiwedd yr Hydref – Y Misoedd Anghofiedig

Mae’n gyfrinach sy’n cael ei chadw’n dda fod pysgota draenogiaid y môr yng Nghymru yn aml ar ei orau ddiwedd…

Darllen mwy