Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bril - Fishing in Wales

Bril

Bril

Rhombws scophthalmus

Mae’r bril yn pysgodyn fflat eithaf tebyg i’r twrbein mewn arferion. Gellir dod o hyd iddo mewn digonedd o leoliadau ar hyd arfordir Cymru. Fel twrbein Mae’n rheibio, felly mae pysgod yn gweithio’n dda. Fel torbytiaid, mae bril yn bysgodyn mawr i’w fwyta. Gellir dod o hyd iddo ar lawer o’n traethau tywodlyd a bydd yn cymryd amrywiaeth o Baits ar y gwaelod.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy