Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bril - Fishing in Wales

Bril

Bril

Rhombws scophthalmus

Mae’r bril yn pysgodyn fflat eithaf tebyg i’r twrbein mewn arferion. Gellir dod o hyd iddo mewn digonedd o leoliadau ar hyd arfordir Cymru. Fel twrbein Mae’n rheibio, felly mae pysgod yn gweithio’n dda. Fel torbytiaid, mae bril yn bysgodyn mawr i’w fwyta. Gellir dod o hyd iddo ar lawer o’n traethau tywodlyd a bydd yn cymryd amrywiaeth o Baits ar y gwaelod.

Mae’r holl bysgod yn tueddu i gael eu canfod ar draethau tywodlyd, dros dir golau ac mewn aberoedd, ac mae gennym ddigonedd ohonynt yng Nghymru.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy