Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Ystâd Glanwysg) - Fishing in Wales
Glanusk Estate

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Ystâd Glanwysg)

Mae’r traeth hwn yn cynnwys tua 2.5 km o eog dwbl Bank Wysg a physgota brithyll ac fe’i lleolir i fyny’r afon o Grucywel.

Mae pysgodfa Ystâd Glanwysg yn cynnig rhywfaint o bysgota clasurol ar sail tocyn dydd. Nodweddir y traeth gan ddilyniant o byllau sy’n dal eog hir sydd hefyd yn darparu pysgota plu sych gwych ar gyfer brithyll yn y rhedfeydd sy’n llifo a’r cynffonau hir.

Mae mynediad i’r afon yma yn ardderchog. Yn ystod amodau sych Mae’n bosibl gyrru ar hyd y traeth cyfan. Mae llawer o’r pyllau eog yn rhai y gellid eu troi allan o’r banc ac ar y rhan fwyaf, mae’r hirgoes yn gymharol hawdd. Fodd bynnag, os ydych yn hirgoes, rydym yn argymell yn fawr eich bod yn gwitho neu’n sownd.

Gellir prynu tocynnau am hanner pris gyda’r nos ar ôl 1pm ar ddiwrnod y pysgota. Caniateir pysgota o 5pm.

Noder: dim ond drwy gysylltu â’r pasport pysgota y gellir archebu’r curiad hwn. Gallwch weld y pysgota sydd ar gael ar-lein, ond ni ellir archebu lle ar y wefan.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label