Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Pont gadwyn) - Fishing in Wales

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Pont gadwyn)

Ar y cyfan, mae’r afon Wysg yng nphont y gadwyn yn dde o eogiaid y Canolbarth/afonydd isaf a physgota brithyll, ychydig filltiroedd i fyny’r afon o Frynbuga. Mae’r Brithyll Brown gwyllt sy’n pysgota yn y rhan hon o Afon Wysg yn rhagorol gyda niferoedd da yn bresennol.

Mae mynediad i’r bysgodfa yn wych gyda maes parcio preifat wrth ymyl y dŵr. Mae’r hirgoes o anhawster cymysg – Mae gan ran helaeth o’r bysgodfa wely afon graean ond ceir rhannau o graig a cherrig sydd ychydig yn fwy anodd o dan draed.

Delwedd © Philip Halling ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label