Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Pantysgallog) - Fishing in Wales
river usk panysgallog

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Pantysgallog)

Mae’n llifo dros Graig yn bennaf, ac mae’r traeth prydferth a diarffordd hwn yn cynnwys un filltir o bysgota ar lan y clawdd ar afon Wysg ac un filltir o Nant llednant, sef crai. Mae’r brif afon yma yn fach i ganolig ei maint gyda chyfres o chwympiadau, fflatiau a gwteri dramatig: nodweddion nodweddiadol yr afon uchaf.

Boed yn bysgota plu sych neu’n trïo nymff drwy’r sianeli dyfnach, mae gan Pantysgallog rywbeth ar gyfer pob math o bysgotwr hedfan. Mae rhai brithyllod sylweddol yn meddiannu’r rhan hon o’r Afon (a ddelir i dros 4lbs) ac mae cyfle hefyd i gael ambell i brithyll môr neu eog o ystyried yr amodau dŵr cywir, yn enwedig yn ddiweddarach yn y tymor.

Mae hirgoes yn weddol anodd gyda ffelt neu wadnau ffelt/gre yn hanfodol. Parcio yn llai na 100m o’r afon.

Mae archebu bloc ar gael ar y curiad hwn. Gallwch archebu’r holl docynnau sydd ar gael (weithiau am bris gostyngol). Gallwch bysgota hyd at uchafswm y nifer dyddiol o bobl a ganiateir ar gyfer pysgota o’r math hwnnw.

Gellir prynu tocynnau am hanner pris gyda’r nos ar ôl 1pm ar ddiwrnod y pysgota. Caniateir pysgota o 5pm.

Delwedd © Alan Parfitt

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

river usk fishing