Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Glanusk Tymawr) - Fishing in Wales

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Glanusk Tymawr)

Tua 1 filltir o bysgota sengl a dwbl glan afon Wysg, ychydig filltiroedd i lawr y Bannau o Aberhonddu. Mae’r gurfa hon yn uno dyfroedd Ymddiriedolaeth Tymawr a Chamlas Glanusk & afonydd, sydd ar gael i’w archebu o ddydd Mawrth i ddydd Gwener. (O ddydd Sadwrn i ddydd Llun, mae’r pysgota’n dychwelyd i gamlas & afon Ymddiriedolaeth dŵr yn unig, y gellir ei archebu ar wahân).

Mae’r bysgodfa gyfun yn cynnig rhai cyfleoedd ardderchog i bysgotwyr eogiaid. Mae’r curiad cyfan yn cynnig pysgota brithyll gwych, yn cynnwys amrywiaeth o ddŵr o fflatiau anghyfreithlon sych i ddŵr poced cyflymach.

Mae’r hirgoes yn gymedrol anodd ac mae gofyn i rydwyr y frest orchuddio’r dŵr yn llawn. Sownd/sodlau ffelt yn angenrheidiol. Mae parcio wrth ymyl yr afon, ond pan fydd yn wlyb, cerddwch yn fyr (150m).

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label