Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Ashford House) - Fishing in Wales
Ashford house river Usk

Y pasport pysgota: Afon Wysg (Ashford House)

Mae gan Sefydliad Gwy & Brynbuga, sef pasbort pysgota, gêm bysgota am eogiaid a Brithyll Brown gwyllt ar afon Wysg ar rawd Ashford House.

Mae’r gurad Ashford House yn ymestyn am tua milltir islaw Pont Talybont.

Mae’r traeth yn mwynhau pryfed yn hedfan yn nodweddiadol o’r Wysg ac yn cynnig amrywiaeth dda o byllau, rhediadau a rhwyfflau. O’r herwydd, mae’r ffa yn benthyg ei hun i bysgota gan amrywiaeth o ddulliau a Brithyll gellir dal mwy na dwy bunt yma.

Er bod rhai rhannau dyfnach, gellir cael mynediad i’r afon am ran helaeth o’i hyd i lawr afon o Bont Tal-y-bont cyn belled â’r pwll cadwyn.

I lawr yr afon o bwll y gadwyn gellir cael gafael ar adran graean arall hefyd cyn i’r River ddyfnhau i’r pwll glas. Ar ôl croesi’r ffens i mewn i’r cae isaf gan y pwll glas, mae’r afon yn ddyfnach ond gellir ei chofnodi pan fo lefelau dŵr yn ddigon isel, a gellir mwynhau pysgota da yma.

Gellir pysgota rhan isaf y pwll hir uwchben terfyn isaf y bysgodfa nes iddo fynd yn rhy ddwfn i fustachu. Mae parcio tua 200m o’r afon.

Delwedd © David Martin ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commons hon.

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label