Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: Afon Ieithon (traeth Hafren Arms 1) - Fishing in Wales
river ithon fishing severn ams

Y pasport pysgota: Afon Ieithon (traeth Hafren Arms 1)

Mae Afon Ithon yn un o lednentydd mawr Afon Gwy sy’n llifo allan o goedwig Maesyfed i’r brif afon ger y Bontnewydd ar Wy. Mae nifer o rywogaethau pysgod yn yr afon ganolig ei maint hwn er ei bod yn ôl pob tebyg yn Grayling a physgota brithyll y mae’n fwyaf adnabyddus amdano.

Mae llawer o’r Ieithau yn llifo’n hamddenol dros raean ac ar y cyd â banciau agored, mae hyn yn gwneud rhannau helaeth ohono rhai o’r hawsaf i’w defnyddio i bysgota yn nalgylch afon Gwy.

Mae gan yr Hafren Arms yr hawliau pysgota i 4 milltir o’r Ieithon ger pentref Penybont. Mae’r pysgota wedi’i rannu’n 3 churiad, gyda hyd at ddau bysgotwyr yn cael eu caniatáu i bysgota bob dydd. Mae pob un o’r curiadau yn rhoi cyfleoedd da i bysgotwyr anghyfreithlon wrth bysgota nymffau, clêr sych neu wets traddodiadol. Mae parcio tua 150m o’r afon.

Mae’r Severn Arms hefyd yn cynnig lle ardderchog i aros a bwyta gyda gwesteion y caniateir iddynt gael mynediad i bysgota am ddim (Sylwch fod hyn yn amodol ar argaeledd a bod yn rhaid i’r rhodenni barhau i gael eu harchebu drwy’r swyddfa archebu – 01874 712 074).

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy