Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Y pasport pysgota: afon Honddu (yr Stanton isaf) - Fishing in Wales
river honddu fishing

Y pasport pysgota: afon Honddu (yr Stanton isaf)

Ychydig filltiroedd i lawr yr afon o Henllan isaf Mae curiad Stanton isaf yn 1 milltir o afon fechan yn pysgota am frithyllod Brown gwyllt ac ambell i Grayling.

Fodd bynnag, hanner ffordd ar hyd y traeth Mae fferm bysgod, felly gallai pysgotwyr gael eu cysylltu’n ysbeidiol ag Enfys. Cofiwch nad yw’r darn byr o ddŵr o’r safle ar fferm y brithyll i fyny’r afon i’r gored wedi’i gynnwys yn y gurfa.

Yn ddelfrydol, wedi’i bysgota gyda gwialen 7-8tr, 2 i 4wt.

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy