Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Swanbridge Bay - Fishing in Wales

Swanbridge Bay

Mae gan Fae Swanbridge draeth bychan o raean gyda silffoedd creigiau ar ei ben dwyreiniol, yn pysgota ar dir garw a chwyn.

Nid yw’n farc poblogaidd, mae St Mary’s well yn cael ei ffafrio gan y mwyafrif. Fodd bynnag, mae son am ddraenogiaid y môr mawr yn cael eu dal yma.

Mae pysgod a ddelir yn cynnwys draenogod, penfras, gynghanedd a rockling.

Ar ymyl dwyreiniol Sili, trowch oddi ar ffordd traeth B4267 Down. Mae lle parcio ar gael ym mhen draw’r ffordd. Mae Bae swanridge ychydig i’r dwyrain o Ynys Sili.

Image © Alan Bowring a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Swanbridge Bay

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Gynghanedd

Darganfyddwch Mwy