Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgodfa Nant-y-gain - Fishing in Wales

Pysgodfa Nant-y-gain

Mae pysgodfa Nant-y-gain yn cynnwys dau Lyn. Pysgota plu yn unig a ganiateir ar gyfer Brithyll Brown a’r Enfys.

Datblygiad unigryw o Borthdai gwyliau o 3 1 o ystafelloedd gwely wedi’u lleoli yng Nghilcain ger yr Wyddgrug. Lleolir y cabanau unigryw hyn mewn man preifat sy’n edrych dros ddwyo lynnoedd sy’n cael eu bwydo gan afon rhaeadru. Dyma’r ganolfan ddelfrydol ar gyfer archwilio cefn gwlad, trefi a dinasoedd lleol gan gynnwys tref farchnad hanesyddol yr Wyddgrug a Dinas Rufeinig Caer a hefyd ar gyfer ymweld ag arfordir hardd Gogledd Cymru.

Delwedd © pysgodfa Nant-y-gain

Pysgodfa Nant-y-gain

Cyfeiriad Cilcain
Mold
Flintshire
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy

Brithyll yr Enfys

Darganfyddwch Mwy