Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll yr Enfys - Fishing in Wales

Brithyll yr Enfys

Brithyll yr Enfys

Oncorhynchus mykiss

Mae rhywogaethau anfrodorol, sef brithyll rainbow yn cael eu stocio’n eang i mewn i bysgodfeydd dwr marw bach a chronfeydd dŵr ledled Cymru. Nid yw brithyll Enfys yn bridio yng Nghymru ac mae pysgod wedi’u stocio yn driploidau diffrwyth.

Brithyll yr Enfys yn tyfu’n gyflym yn llynnoedd Cymru, lle maent yn ffynnu yn y dŵr oer.

Mae Rainbows yn darparu pysgota gwych ar ein cronfeydd dŵr mwy, gyda physgod yn aml o faint cyfartalog uchel-45cm Plus. Ceir sawl amrywiad stocio ar frithyll yr Enfys – yn cynnwys brithyll glas a Brithyll euraidd.

Cylchlythyr

Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy
Blog
grayling wales

Pysgota am y gangen las yng Nghymru

Gair gan: Louis Noble Os oes unrhyw un pysgodyn sy’n nodweddiadol o’r pysgota penigamp sydd gan Gymru i’w gynnig,…

Darllen mwy