Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll yr Enfys - Fishing in Wales

Brithyll yr Enfys

Brithyll yr Enfys

Oncorhynchus mykiss

Mae rhywogaethau anfrodorol, sef brithyll rainbow yn cael eu stocio’n eang i mewn i bysgodfeydd dwr marw bach a chronfeydd dŵr ledled Cymru. Nid yw brithyll Enfys yn bridio yng Nghymru ac mae pysgod wedi’u stocio yn driploidau diffrwyth.

Brithyll yr Enfys yn tyfu’n gyflym yn llynnoedd Cymru, lle maent yn ffynnu yn y dŵr oer.

Mae Rainbows yn darparu pysgota gwych ar ein cronfeydd dŵr mwy, gyda physgod yn aml o faint cyfartalog uchel-45cm Plus. Ceir sawl amrywiad stocio ar frithyll yr Enfys – yn cynnwys brithyll glas a Brithyll euraidd.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy