Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Brithyll yr Enfys - Fishing in Wales

Brithyll yr Enfys

Brithyll yr Enfys

Oncorhynchus mykiss

Mae rhywogaethau anfrodorol, sef brithyll rainbow yn cael eu stocio’n eang i mewn i bysgodfeydd dwr marw bach a chronfeydd dŵr ledled Cymru. Nid yw brithyll Enfys yn bridio yng Nghymru ac mae pysgod wedi’u stocio yn driploidau diffrwyth.

Brithyll yr Enfys yn tyfu’n gyflym yn llynnoedd Cymru, lle maent yn ffynnu yn y dŵr oer.

Mae Rainbows yn darparu pysgota gwych ar ein cronfeydd dŵr mwy, gyda physgod yn aml o faint cyfartalog uchel-45cm Plus. Ceir sawl amrywiad stocio ar frithyll yr Enfys – yn cynnwys brithyll glas a Brithyll euraidd.

Cylchlythyr

Blog
beginners guide to lure fishing

Byd rhyfeddol pysgota ag abwyd ffug neu lith! Canllaw i ddechreuwyr

Yn y canllaw pysgota hwn, mae’r awdur, y cyflwynydd teledu a’r archwilydd Will Millard yn cymryd golwg ar bysgota â…

Darllen mwy
Blog

Manteision Pysgota i Iechyd Meddwl a Llesiant Corfforol

Mae pysgota’n weithgaredd hamdden sydd wedi’i fwynhau gan bobl ym mhob cwr o’r byd ers canrifoedd. Nid yn unig mae’n…

Darllen mwy
Blog
fishing river irfon

Pysgota Canghennau Glas yng Nghymru yn yr hydref: Pleser y Tymor

Wrth i’r hydref afael yng nghefn gwlad Cymru, mae pysgotwyr o bob cwr o’r wlad yn aros yn eiddgar am…

Darllen mwy