Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Porth Nefyn - Fishing in Wales

Porth Nefyn

Mae Porth Nefyn yn draeth glân, tywodlyd gyda Glanfa ar un pen. Mae’r pysgod yn cynnwys lledod, dabiau, pelydrau, draenogod, gwyniaid.

Yn Llanhaelhaearn ar yr A499 cymerwch y B4417 i Nefyn a dilynwch yr arwyddbost i’r traeth. Mae’r ardal barcio ychydig uwchben y traeth.

Adborth onglydd:

Pysgota mawr oddi ar Nefyn trwy gwch. Roedd penwythnosau’r haf yn dal amrywiaeth mawr o bysgod. Mae’r ‘ Gorgeous Pollack ‘ i’w gael o wahanol riffiau. Hefyd Octopws sy’n chwerthiniad mawr i haul mewn os ydych mewn cwch hulio gwydr ffibr, mae angen 8 breichiau i pilio’r crachgoed oddi ar y cwtsh. Llwythi o bysgod Reef eraill, penfras, hadog, gwyniaid, Ling. Rhyw Gurnard neis sy’n gwneud bwyta’n dda oddi ar y BARBECIW ar y traeth, neu wedi’i ffiledu ar gyfer abwyd. Llwythi o mecryll yn yr haf sy’n boen gan na allwch byth gael eich abwyd i’r gwaelod. Ewch â bin lludw. Môr da yn pysgota o’r traeth gyda gwynt ar y môr a llanw’n dod i mewn.

Delwedd © D S Pugh a thrwydded i’w hailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Porth Nefyn

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label