Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llyn Syfaddan - Fishing in Wales
llangorse lake

Llyn Syfaddan

Mae Llyn Syfaddan yn Llyn naturiol mawr o tua 400 erw.

Mae’n eiddo i gyd-bwyllgor Cadwraeth a rheoli Llyn Syfaddan. Cyf sy’n rhoi trwyddedau ar gyfer cychod a physgota ar y Llyn.

Mae Llyn Syfaddan ar ei fwyaf adnabyddus am ei fod yn arbennig o bysgota Pike, yn y cyfnod diweddar mae niferoedd da o ffigwr dwbl Pike wedi cael eu dal, hyd at 25lb. Yn hanesyddol, mae wedi cynhyrchu pysgod sy’n fwy na 30 pwys, gyda’r 68lb Pike wedi’i ddal yn 1846. (Sy’n parhau’n ddi-sail)

Mae’n d ˆwr ‘ rhedeg ‘ da, gyda nifer fawr o Pike yn bresennol. Mae’r Llyn yn pysgota’n dda i deadbaits yn y gaeaf, a’r llithiau yn gynnar yn y gwanwyn a’r Hydref. Mae hefyd yn lleoliad da ar gyfer pysgota plu i Pike.

Mae gan LLANGORSE hefyd ben enfawr o bysgod bras, yn enwedig merfogiaid a berwr maint sbesimenau a tench. Nid yw’r rhain yn cael eu pysgota yn aml.

Pysgota yw o gychod yn unig, dim pysgota banc. Gellir llogi cychod, ond ni gyflenwir unrhyw beiriannau felly dewch â’ch offer eich hun. Gallwch lansio eich cwch/kayak eich hun i bysgota, mae ffi lansio yn berthnasol.

Wedi’i drwytho mewn llên gwerin Cymru, yn gyforiog o SODDGA ac mae’r rhan fwyaf o’r clawdd yn reedy, gyda gwelyau Lilly helaeth yn yr haf. Ceir Ynys, sydd mewn gwirionedd yn Crannog, a adeiladwyd gan efengyldy Celtaidd.

Mae tocynnau a llogi cychod ar gael ar y safle yn y siop. Manylion ar y wefan.

COVID-19 Diweddariad: rhaid i bysgota gael ei archebu ar-lein nawr (llyfr cyswllt pysgota i’r wefan isod). Ni allwch dalu gan ddefnyddio’r blwch gonestrwydd ar y diwrnod mwyach.

Rhaid i bob cwch pysgota a logir ddychwelyd erbyn 4pm fel bod modd glanhau’r cychod cyn iddynt gael eu defnyddio y diwrnod canlynol.

Delweddau: Tim Hughes, Chris Hughes, Alan Parfitt

Llyn Syfaddan

Cyfeiriad Llangorse Lake
Brecon
LD3 7UA
Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

llangorse pike
llangorse lake
llangorse pike 2
llangorse lake