Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Llandudno: pier - Fishing in Wales

Llandudno: pier

Mae gan Landudno bysgota o’r pier, sydd ar ben gorllewinol y Gogarth ac yn pysgota ar dir glân yn bennaf.

Mae pysgod sy’n cael eu dal o amgylch Llandudno yn cynnwys Gwyniaid, fflatis, dofish, penfras, dabiau, mecryll, draenogiaid y môr, codfwrdd, lleden, ffwden, smwliadau, pysgod glo.

Mae arwyddbyst i’r pier yn y dref. Mae parcio da ar gael yn rhwydd.

Hefyd, mae gan Landudno bysgota o lannau’r Gogledd a Glannau’r Gorllewin, yn ogystal â nodau creigiau, a’r mwyaf adnabyddus o’r rhain yw tyllau pigfain, ar y Gogarth a’r Angel Bay, ar ochr ddwyreiniol y Gogarth.

Delwedd © Malc McDonald ac wedi’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Llandudno: pier

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy