Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen: Llyn Ogwen - Fishing in Wales

Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen: Llyn Ogwen

Mae Cymdeithas Bysgota Dyffryn Ogwen wedi pysgota brithyll ar Lyn Ogwen yng Ngwynedd. Caniateir dulliau cymysg ac mae’r Llyn hefyd yn cael ei stocio â Brithyll yr enfys i ategu poblogaeth y Brithyll Brown gwyllt.

Mae mynediad i’r dŵr yn weddol hawdd ar sawl pwynt ar ochr y ffordd ac mae’n bosibl cael mynediad i’r ochr pellaf drwy ddilyn y llwybr troed cyhoeddus o Bont y benglog ger pen yr argae cyn belled â fferm Tal Llyn Ogwen ym mhen dwyreiniol y Llyn.

Nodwch mai dim ond pysgota brith yr enfys a ganiateir rhwng 18 Hydref a 30 Tachwedd.

Dychmygwch © Trevor Rickard a thrwydded i’w hailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Cymdeithas Genweirwyr Dyffryn Ogwen: Llyn Ogwen

Enw cyswllt Morgan Jones
Cyfeiriad Bethesda
Gwynedd
LL24
Cyfarwyddiadau

Pysgota Llyfrau

Cliciwch y ddolen isod i archebu trwy'r Pasbort pysgota

Redirecting you to Fishing Passport

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy

Brithyll yr Enfys

Darganfyddwch Mwy