Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Conwy: marina - Fishing in Wales

Conwy: marina

Mae gan Gonwy bysgota o’r marina, sydd â dewis o bysgota, oddi ar raean, waliau neu dywod ar waelod cymysg.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys gwynio, rockling, draenogod, ffwden, dabs, lledod, dogbysgod.

Gall eogiaid a sewin (brithyll môr) fod ar gael hefyd ond mae angen trwydded ar gyfer pysgota.

Mae arwyddbyst ar marina Conwy o’r A55. Dilynwch y ffordd hon a throi i mewn i ffordd Ellis. Ar ddiwedd y ffordd hon mae parcio. Mae’r pysgota gerllaw.

Mae gan Gonwy bysgota o’r Harbwr hefyd.

Image © Steve Ffarwelham a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio dan drwydded Creative Commons.

Conwy: marina

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label