Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Conwy: Harbwr - Fishing in Wales

Conwy: Harbwr

Mae gan Gonwy bysgota o’r Harbwr, sy’n pysgota ar waelod tywodlyd/sidan yn bennaf.

Mae’r pysgod a ddelir yn cynnwys gwynio, rockling, draenogod, ffwden, dabs, lledod, dogbysgod.

Gall eogiaid a sewin (brithyll môr) fod ar gael hefyd ond mae angen trwydded ar gyfer pysgota.

Mae arwyddion Conwy ar yr A55. Llofnodir yr Harbwr yn y dref. Gall parcio fod yn anodd ar adegau poblogaidd yn y tymor twristiaid.

Mae gan Gonwy bysgota o’r marina hefyd.

Image © N Chadwick a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan drwydded Creative Commons.

Conwy: Harbwr

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label