Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Clwb pysgota Tanat uchaf - Fishing in Wales
river tanat fishing

Clwb pysgota Tanat uchaf

Mae clwb pysgota Tanat uchaf yn darparu pysgota yn yr afon a’r dŵr llonydd ar gyfer brithyll a Grayling. Mae pysgota wedi’i gyfyngu i Aelodau a’u gwesteion.

Mae ei dyfroedd wedi eu gosod yng nghefn gwlad hardd Gororau Sir Drefaldwyn a Gogledd Swydd Amwythig ar odre mynyddoedd y Berwyn.

Ar hyn o bryd, drwy gydweithrediad â pherchnogion glannau’r afonydd, mae Aelodau’r clwb yn mwynhau pysgota ar tua 7 milltir o bysgota sengl a dwbl ar afon Tanat, sef un o lednentydd mawr afon Efyrnwy, sydd yn ei thro yn llifo i mewn i afon Hafren uchaf.

Mae gan yr Aelodau fynediad hefyd i bysgota ar Lyn bychan ucheldirol o tua 9 acer ar 1500 tr ym mynyddoedd y Berwyn.

Llun: clwb pysgota Tanat uchaf

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Brithyll Brown

Darganfyddwch Mwy