Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Bae Llanddwyn - Fishing in Wales

Bae Llanddwyn

Traeth tywodlyd yw Bae Llanddwyn sy’n pysgota ar dywod glân yn bennaf. Ceir yn achlysurol brigiadau o graig.

Ar y pen gorllewinol Mae Ynys Llanddwyn (Ynys Llanddwyn), sy’n nod poblogaidd. Mae’n gymysgedd o dywod a chreigiau, yn pysgota ar dir glân yn bennaf.

Mae pysgod yn cael eu dal yn cynnwys draenogiaid môr, pysgod bychain, codlo, dabs, gwyniaid, pelydrau, pysgod glo ac esmwythaid.

Caiff Llanddwyn ei arwyddo oddi ar yr A4080 ym mhentref Niwbwrch. Mae’r ffordd hon yn arwain at y traeth. Mae’r Bae mewn gwarchodfa natur ac weithiau mae ffi i’w thalu am fynediad.
Mae’r Ynys yn llwybr ysgafn i’r gorllewin.

Image © Andrew Hackney a’i drwyddedu i’w ailddefnyddio o dan y drwydded Creative Commonshon.

Bae Llanddwyn

Cyfarwyddiadau

Rhywogaethau yn y lleoliad hwn Label

Draenog y Mor - Bas

Darganfyddwch Mwy

Ymbalfalu

Darganfyddwch Mwy

Pysgod glo (colefish)

Darganfyddwch Mwy

Smoothound

Darganfyddwch Mwy