Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Pysgota môr Celtic Wildcat - Fishing in Wales
Celtic wildcat fishing boat

Pysgota môr Celtic Wildcat

Charter Boats

Mae Celtic wildcat yn 36 troedfedd o hyd catamarán gyda thrawst 16 troedfedd sy’n blatfform Sefydlog delfrydol ar gyfer archwilio’r mannau pysgota lleol ac ar gyfer dal amrywiaeth o rywogaethau.

Anelwn at roi dyddiau difyr i chi bysgota gyda capten cyfeillgar a phrofiadol sy’n adnabod y môr, y pysgota a sut i wneud paned dda o De!

Mae gan Wildcat Celtic becynnau ar gyfer bron pob math o bysgod môr sydd i’w cael oddi ar arfordir Cymru, gan gynnwys pysgota siarc, pysgota llongddrylliadau a physgota ar y glannau. Ewch i’r wefan am fwy o fanylion.

Pysgota môr Celtic Wildcat

Cyfeiriad Neyland marina
Neyland
Pembrokeshire
SA73 1PY
Cyfarwyddiadau
Charter Boats
warrior barmouth sea fishing

Abermaw tripiau cychod rhyfeloedd

Mae teithiau cychod Abermaw yn gweithredu’r Rhyfelwr, sy’n gweithredu allan o Abermaw.

Darllen mwy
Charter Boats
haven boat charters

Siarteri cychod Hafan

Darllen mwy
Charter Boats
conwy star

Seren Conway

Siarter bysgota ar gyfer archebion grŵp a theithiau unigol.

Darllen mwy