Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Ci Sbarduno - Fishing in Wales

Ci Sbarduno

Ci Sbarduno

Squalus acanthias

Aelod arall o deulu’r siarc, mae’r ci sbonc yn bysgodyn gweddol fawr sy’n gallu mynd ymhell dros 20lb. Pysgodyn ymladd caled ydyw, gyda phwysau cyfartalog uchel.

Mae’r ci ar y ffigur dwbl yn cael ei ddal yn rheolaidd oddi ar arfordir Cymru. Mae gan swynion spinau bonedd yn y fintai, os nad yn ofalus gall y rhain achosi anaf. Mae’r spinau hefyd yn ysgafn, ond dim ond chwyddo ac anghysur ysgafn a fydd yn cael eu hachosi.

Mae Ci Sbarduno ‘ SPUR DOG ‘ i’w gweld yn fwy aml mewn dŵr dwfn, felly mae cwch siarter yn ffordd dda o bysgota iddyn nhw. Gallant symud i ddŵr cymharol fas i’w fwydo, felly gallant ymddangos weithiau mewn Pysgotwyr Glannau Cymru yn dal fel bonws i’w groesawu.

Bydd spurdog yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser wrth ymyl gwely’r môr yn bwyta pysgod sy’n cael eu rhoi ar y gwaelod fel pysgod bach a codlo, er y byddant yn bwydo i mewn i ganol dŵr ar baitfish, yn enwedig yn ystod yr haf. Mae ‘ SPUR-DOG ‘ yn symud o gwmpas yn fawr, pan fyddwch yn taro i mewn i un cam gweithredu cyflym a ffyrnig. Mae Baits pysgod fel macrell a sandeel yn gweithio orau, hefyd SQuID.

Cylchlythyr

Blog
Graiglwyd Springs Fly Fishery

Pysgodfeydd brithyllod dyfroedd llonydd bach yng Nghymru

Diwedd yr hydref mae’r rhan fwyaf o gronfeydd dŵr yn cau eu drysau tan y gwanwyn ac mae’r holl afonydd…

Darllen mwy
Newyddion

Pysgota Yng Nghymru yn FFAIR GÊM CYMRU

Bydd ‘Pysgota yng Nghymru’ yn mynychu ffair Gem Cymru ar Stad y Faenol Bangor! Dewch i ymweld â ni yn…

Darllen mwy
Blog

Tactegau'r Gaeaf ar Gyfer Dŵr Llonydd yng Ngarnffrwd

Efallai nad oes cynifer o bysgodfeydd dŵr llonydd o gwmpas y DU ag y bu ar un adeg, ond mae’r…

Darllen mwy