Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella'ch profiad.

Siap yr Allt a'r Gwangod - Fishing in Wales

Siap yr Allt a’r Gwangod

Siap yr Allt a’r Gwangod

Alosa Alosa ac Alosa fallax

Mae pysgodyn dŵr hallt sy’n mudo i’r dŵr croyw i’w fridio, yn gallu cael ei ysgwyd yn afonydd mawr Cymru megis Afon Gwy, Tywi ac Wysg ddiwedd mis Mai a dechrau mis Mehefin.

Mae siap yn berthynas i’r herwyr ac yn edrych fel tarpon bach. Byddant yn cymryd llithiau a fflwcs a fwriedir ar gyfer brithyll ac eog. Mae siap yn rhywogaeth a warchodir, felly mae’n anghyfreithlon pysgota yn fwriadol amdanyn nhw.

Cylchlythyr

Blog
carp on the fly

Pysgota plu ar gyfer Carp yng Nghymru gan Steffan Jones

Mae pysgotwyr yn aml yn gynnyrch hamgylchedd. Nid wyf erioed wedi deall snobyddiaeth at rywogaethau, oherwydd yn aml, y man…

Darllen mwy
Blog
fishing in the brecon beacons

Pysgota Brithyll yn y Bannau Brycheiniog - 5 Llynnoedd Pysgota Plu Anhygoel.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys rhai o’r ardaloedd ucheldir mwyaf eiconig yn Ne Cymru, gyda’u bryniau crwn nodedig,…

Darllen mwy
Blog
catching fish by the island on llyn Gwyn

Llyn Gwyn - Pysgota yng ngwlad y Mynachod

Gair: Ceri Thomas Delweddau: Tim Hughes Yng Nghymru rydyn ni’n cael ein bendithio â channoedd o lynnoedd naturiol, sy’n cynnig profiad…

Darllen mwy